วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โปรแกรมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ออกแบบสวย ใช้งานง่าย ราคาถูก

โปรแกรมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ออกแบบสวย ใช้งานง่าย ราคาถูก 

ข้อมูลติดต่อ โอม 084-7733552 อีเมล์ smileclub_17@hotmail.com
จุดเด่นโปรแกรมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
  1. เป็นโปรแกรมแบบ Web Application ซึ่งจุดเด่นก็คือ สามารถทำงานได้แบบเครื่องเดียว (Stand alone) ระบบเครือข่าย (Network) และผ่านระบบออนไลน์ได้ ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กจำนวนสมาชิกไม่มาก จนกระทั่งองค์กรที่มีขนาดใหญ่สมาชิกมาก มีสาขาก็สามารถใช้ผ่านโปรแกรมได้ (ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร)


  2. ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ตามระเบียบของสมาคม 3. แบบการพิมพ์รายงานตามแบบมาตรฐาน แสดงด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK

4. การจัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล MySQL และระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
5. การสมัครสมาชิกมีระบบป้องกันการสมัครซ้ำ ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
6. สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญจ่าย แบบฟอร์ม ส.ฌ.1 รวมทั้งสมุดคู่มือสมาชิกได้
7. แสดงการเตือนเมื่อจำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิกเหลือน้อยหรือค้างจ่าย

8. มีการดูแลระบบก่อนและหลังการขายอย่างต่อเนื่อง

สนใจหรือติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมที่
โอม
084-7733552
smileclub_17@hotmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น